JLK

Brukskommittén

Brukskommittén ansvarar för bevarande av kunskaperna inom jordbrukskörning och historien runt användandet av häst i det dagliga arbetet. Tävlingar inom plöjning, skogskörning, brukskörning och bruksridning arrangeras av denna sektion i samarbete med JUF.

 __________________________________________________________________________________

Här nedan finns beskrivning på de tävlingar som brukskommittéen anordnar enl JUF's regler. Se JUF.se för TR och mer information.

Skogskörning

 Skogskörning är ungefär som precisionskörning fast i skogsmiljö. Med häst och redskap ska man förflytta ved och timmer genom snirkliga banor utan att få för många straffpoäng. Här sätts hästen och kuskens samarbete verkligen på prov.
Man ska köra inom maxtid på idealtid. Det ska vara skonsamt för hästen att dra och ergonomiskt för kusken att lasta och lossa. Kusken ska med små hjälper få hästen att samarbeta på ett lugnt och harmoniskt sätt.
Man ska köra igenom 5 olika stationer, station 1 är alltid funktionskontroll. Inom stationerna ska man göra olika moment. Alla ekipagen använder samma redskap på varje station. Varje kusk ska ha sin medhjälpare, som bara får ingripa om det uppstår en situation som kräver det. Medhjälparen ska finnas inom stationens område.

FUNKTIONSKONTROLL:

Man tittar på hästens kondition och hovvård, utrustningens tillpassning och kondition. Hästens sele måste ha baksele eller svanskappa. På plats finns ett lätt redskap så att man kan bedöma anspänning, körning och frånspänning. Kuskens och medhjälparens klädsel bedöms också. 
Obligatoriskt för kusken är hjälm och skyddsskor, samt sax eller krok att hantera stockarna med. Man får inte ha pisk. Den utrustning som man har med till stationen måste följa med genom hela tävlingen och får inte ändras.

KÖRNING MED SLÄPLASS:

Inom en ruta (markerad med sågspån) anspänner man ett redskap, oftast en skogskälke och lastar ett bestämt antal stockar. Sedan ska lasset köras genom en bana med "portar" - markerade öppningar genom träd, för att sedan återkomma till rutan för att lasta av lasset samt spänna ifrån.
Man får straffpoäng för nedrivna markeringar, tappad last och om man kör över produktiva träd, dvs förutbestämda markerade små trädplantor. Anspänning, frånspänning, virkeshantering bedöms och kan ge straffpoäng.

KÖRNING MED UPPBUREN LAST OCH LYDNADSPROV:

Inom en markerad ruta anspänner man en "doning" (en skogsvagn eller skogskälkar) och så lastar man upp ett förutbestämt antal stockar. Sedan ska man köra en bana som går genom vissa portar (träd) och man ska göra 3-5 stycken förutbestämda halter. Minst en halt ligger i uppförslut och minst en i nedförslut. Man får gå av lasset och lägga tömmen på marken, men man får inte gå fram till hästens huvud! Medhjälparen får ej hålla i hästen. Banan startar och slutar i samma markerade ruta, så när du kört klart banan är du framme i rutan igen och måste lasta av din last samt spänna ifrån. Om man kör på markeringar, tappar sin last eller kör över markerade småträd (s.k produktiva träd) får man straffpoäng. Alla nedrivna portmarkeringar ger straffpoäng, och även om man stannat för länge eller för kort tid i halten.

LUNNBÄNK:

Med hjälp av skaklar/draglinor, svängel och en lunningssax ska 7 till 10 stockar av varierande storlek läggas i en s.k lunnbänk. 5 stockar ska i bottenvarvet, och 2 till 3 ovanpå. De ska ligga helt jämt i framkant och ligga tätt packade. Man mäter mellanrummen. Första och sista stocken blir riktmärken när funktionären mäter. Så länge hästen drar stocken framåt får man styra stocken med sin kropp, men när hästen stannat får man inte justera stocken längre.
Här bedöms: anspänning/frånspänning, körningen får ej vara ryckig. Varje glipa mellan stockarna mäts, både på längden och tvären, och ger mer antal straffpoäng ju mer det skiljer. Det skall bli en stadig stapel av stockarna.

MANÖVER AV HELSTOCK:

Även kallad "långstocken". En stock på 8-12 meter ska med hjälp av skaklar/draglinor, svängel och kätting släpas genom en bana men utan att riva markeringar eller köra över "produktiva träd".
Man börjar sin bana med att köra in i en 3 x 5 m ruta med redskapet släpandes på marken. Rutan har två öppningar, den du går in i tillsammans med din häst, och en mitt emot där stockens främre kant väntar på att bli fastkopplad. När hela hästen och redskapet är i rutan gör man en 180 graders vändning och kopplar stocken. Sedan kör man banan med ca 10 portar markerade A-J.
Utöver portarna ska man genomföra 3 moment.

SKIFTA STOCK:

Man kör fram sin stock nära intill en lika lång stock. I ett drag ska man få sin stock att ligga exakt bredvid den andra, och man mäter avståndet från den körda stockens framkant mot den liggande stockens framkant.
Mäter gör man från det första stoppet, så det är viktigt att hästen stannar när du vill det och inte innan, eller efter! Man får straffpoäng per cm.

VINKELPORT:

Hästen ska köras in i en port och backa/vända med stocken för att komma ut ur en annan port utan att riva ned markeringar.
Ofta är vändningen så snäv att hästen måste vändas 180 grader, gå framåt men backa stocken. Hästen kommer ha stocken släpandes under sig mellan sina ben. Sedan vänder man tillbaka hästen och fortsätter i banans riktning ut genom den andra porten.

PASSERING UNDER STOCK:

Som det låter! Hästen kliver över en upphöjd stock, som man inte får riva ned med sin kätting eller sin släpstock. När svängeln passerat den upphöjda stocken måste man stanna, koppla loss kättingen från släpstocken och koppla om den igen så att släpstocken kan passera fritt under. River man stocken får man 30 straffpoäng, men man får 2 försök till. Misslyckas man blir man utesluten från detta moment.


Text av: Sofia Springer


Brukskörning

Syfte med tävlingsformen:

Ge kuskar och hästägare större anledning till att få sina unghästar inkörda och användbara, så att de kan utföra nyttigt arbete.
Dessutom hålla inkörda hästar under fortsatt skolning.
Ge hästar och kuskar träning i moment som sparsamt förekommer i andra tävlingsformer.

Ge kuskar anledning att träffas och testa sina och hästarnas kunskaper.

Erbjuda en tävlingsform som inte kräver uthållighetsträning av hästarna i någon större omfattning och som dessutom innebär måttliga kostnader för sina ut-övare.

Bibehålla gamla traditioner i brukskörning med häst och vagn.

OLIKA MOMENT SOM FÖREKOMMER I BRUKSKÖRNING.

Funktionskontroll före start
Rakkörning
Lydnadshinder
Platta
Lastbrygga
Portar
Halter
Träbro
Manöverprov i trångt utrymme
Vattenhinder
Backning för att vända på sidoväg
Backning in i port
Backning ut från port

Bruksridning

En tävlingsform där alla hästraser kan deltaga.

Syftet är att utbilda ryttare och häst för att ekipaget ska kunna hantera olika situationer, genom att ett förtroende byggs upp mellan häst och ryttare. Målet är att skapa god förståelse för hur hästen fungerar vid en god hantering med bra hästmannaskap. Hästen skall lära sig att lita på och lyda sin ryttare.

OLIKA MOMENT SOM FÖREKOMMER I BRUKSRIDNING.

Funktionskontroll: kontroll av utrustning, uppsittning etc. Detta moment görs alltid först och om ekipaget inte blir godkänt så utfärdas startförbud.

Bedömning under ridning: huvuddomaren bedömer ryttarens sätt att rida. Stor vikt läggs på att ekipaget framförs med rätt användande av hjälper samt samarbetet mellan häst och ryttare.

Tid: hela banan skall ridas inom en viss idealtid, överträdelse bestraffas.

Platta: att få hästen att trampa på en platta med någon av framhovarna.

Skritta över gatubrunn: ekipaget skall skritta genom en korridor öven en gatubrunn. Hindret skall passeras i hela dess längd i ett försök utan halt.

Brygga: kliva av på en brygga samt att leda hästen och därefter sitta upp igen utan att själv behöva gå ned från bryggan.

Vattenhinder eller presenning: kunna trava alt.galoppera genom en vattengrav.

Flytta saker: ta ett föremål, t ex en regnrock, från en plats för att lämna tillbaka den på en annan plats.

Hoppning: att hoppa ett antal låga hinder.

Ryggning i vinkel: att rygga hästen genom en korridor som dessutom går ut i 90 graders vinkel.

Skritt över bommar: hästen ska skritta över 2 till 6 bommar max 20 cm, dessa kan vara placerade efter varandra eller som i ett L , Z eller i en bågform.

Bro: kunna passera över en träbro oftast i trav eller galopp.

Manöver i trånga utrymmen: att inom ett markerat område rida in och vända för att därefter rida ut igen.

Lydnadshinder: kunna passera ett, för hästen, skrämmande föremål.

Halter: att stanna mellan två markeringar med ca 50 cm avstånd och stå stilla i ett visst antal sekunder. Minst en halt i uppförsbacke och minst en i nedförsbacke.

Portar: även kallade serpentiner. Går ut på att i trav eller galopp passera ett antal portar.

Vid felaktighet så delas minuspoäng ut till ekipaget. Minst minuspoäng vinner tävlingen. Uteslutning kan förekomma i enskilda moment men, ekipage med uteslutning kan inte placera sig före ekipage utan uteslutning även om de har en lägre poäng

Senaste kommentarer

16.07 | 11:28

Hur dags börjar precisionskörningen i morgon söndag?

07.06 | 20:34

Funderar ni på att utöka antalet platser till tävlingen i Vaggeryd i juli då t...

24.03 | 18:18

Hej Göran, Om man inte förnyar sitt medlemskap aktivt varje år, så ä...

18.03 | 20:56

Hur länge håller det på i morgon i öreryd?